Kotiavun merkitys vanhukselle

Ikääntyminen on osa luonnollista elämänkulkua, joka tarjoaa matkansa varrella lukuisia rikastuttavia asioita. Saamme kokea unohtumattomia hetkiä, jakaa kokemuksia muiden kanssa ja kasvattaa omaa elämänkokemustamme. Ikä tuo mukanaan paitsi tarinoita ja kokemuksia niin myös muutoksia fyysisessä jaksamisessa sekä sosiaalisessa ympäristössä. Kun liikuntakyky heikkenee, saattavat kotityöt ja sosiaalisiin tapahtumiin osallistuminen viedä liikaa voimia. Tässä kohtaa voi olla hyvä hetki pohtia, voisiko kotiapu olla apuna jakamassa arjen taakkaa ja mahdollistamassa sosiaalisia hetkiä.

Avun vastaanottaminen on meidän kaikkien oikeus ja mahdollisuus. Joskus tarpeen arvioiminen voi olla haastavaa ja siksi siihen on olemassa auttavia välineitä. Omaolo -palveluarvion avulla voidaan kartoittaa millaista tukea ja apua voi löytyä omaan elämäntilanteeseen. Palvelussa voi esimerkiksi täyttää kyselyn, jossa arvioidaan tarvetta henkilökohtaisen apuun.

Avun vastaanottaminen on meidän kaikkien oikeus ja mahdollisuus.

Me itse olemme oman elämämme asiantuntijoita ja varmasti mietimme mitä lisäarvoa kotiapu voi arkeemme tuoda? Meillä jokaisella on omat toiveemme ja tarpeemme ja siksi hyvä kotiapu noudattaa toiminnassaan yksilöllisyyttä. Kotiavun tarkoitus on tuoda mukanaan lisäkädet arjen askareisiin. Kotityöt kuten siivous, pyykinhuolto, ruoanlaitto ja kaupassakäynti ovat esimerkkejä askareista, joita voidaan tehdä yhdessä tai kokonaan asiakkaan puolesta. Yhdessä tekeminen voi olla asiakkaalle kuntouttavaa ja osallistavaa toimintaa, ja puolestaan osallistumatta jättäminen mahdollisuus lepoon ja voimien säästämisen johonkin muuhun.

Toiminnallisen avun lisäksi laadukas kotiapu tuo mukanaan sosiaalisen läsnäolon. Erityisen lisäarvoa tuottavaa on, jos auttaja on aina sama henkilö, jonka kanssa opitaan tuntemaan puolin ja toisin. Asiakkaan näkökulmasta on varmasti mukavampaa, kun tuntee auttajansa ja voi aina luottaa paikalle saapuvaksi saman henkilön. Tutun kanssa on sujuvampaa, kun keskusteluja voidaan jatkaa siitä mihin on viimeksi jääty ja omaa taustaa ja tavaroiden sijaintia ei tarvitse käydä aina uudelleen läpi. Kotiavun läsnäolo on sosiaalinen hetki, jolloin voidaan keskustella, muistella vanhoja ja tehdä asioita yhdessä, kuten käydä kävelyllä tai kaupungilla.

Tänä päivänä myös tietokoneen käyttö on osa sosiaalista maailmaa. Tietokone mahdollistaa yhteydenpidon ja tutustumisen uusiin ihmiseen esimerkiksi erilaisten internetissä olevien ryhmien kautta. Tietokoneen käyttö voi olla ikäihmiselle haasteellista ja siksi on hyvä tietää siihen olevan saatavilla apua. Monipuolinen kotiapu on mahdollistamassa asiakkaan tietokoneen käyttöä antamalla apua ja ohjausta koneen toiminnoista. Kotiavun henkilökunta voi esimerkiksi laatia ohjelapun, jossa tietyn tärken toiminnon vaatimat koneen klikkaukset on lueteltu askel askeleelta. Asiakkaan sosiaalinen elämä voi saada täysin uusia ulottuvuuksia, kun hän voi esimerkiksi soittaa videopuhelun kaukaisen sukulaisen kanssa.

Kotiapu tuo siis merkitystä monella tavalla ja jokaiselle omalla laillaan. Jos koet, että kotiapu soisi sinun tai läheisesi arkeen helpotusta, voit olla yhteydessä kotikuntasi kotipalveluiden ohjaukseen. Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Espoossa yhteyttä voit ottaa seniorineuvonta ja palvelunohjaus Nestoriin, Helsingissä Stadin seniori-infoon, Vantaalla seniorineuvontaan ja Kauniaisissa palveluneuvontaan. Kotipalvelun henkilökunta osaa myös auttaa, joten yhteyttä voit myös ottaa suoraan palveluntarjoajaan.

ArjenVire palveluksessasi

Tervetuloa ArjenVireen tuoreelle kotisivulle, josta toivomme sinun löytävän avaimen helpompaan arkeen. ArjenVire on perustettu kokemuksen, ymmärryksen ja tiedon pohjalta siitä, miten raskasta ja työlästä arki voi joskus olla ja kuinka tarvitsisi jonkun ojentamaan auttavan kätensä. Koulutuksen, ammatillisen kokemuksen, kiinnostuksen ja personallisuuden pirteiden pohjalta on muodostunut yritys, jonka toiminnan lähtökohtana on jakaa tietotaitoaan asiakkaiden arkeen hyödynnettäväksi. Anna meidän olla sinulle se auttava käsi, johon tarttua.

Me ArjenVireellä tiedämme, että oman jaksamisen ja hyvinvoinnin pohjalla ovat toimivat puitteet ja mahdollisuus käyttää aikaa itselle tärkeisiin asioihin, joista saa energiaa ja iloa. Miltä tuntuisi, jos kotiaskareiden sijaan voisit keskittyä lempiharrastukseesi tai ihan vain rentoutua kahvikupposen äärellä.  Viimeisimmässä Tilastokeskuksen suomalaisten ajankäyttöä kuvaavassa tutkimuksessa nousi esille, että vuonna 2009 suomalaiset tekivät kotitöitä keskimäärin 3 tuntia ja 8 minuuttia päivässä. Tämä todistaa sen, että päivästämme ja vapaa-ajastamme kuluu iso siivu arkisten askareiden hoitamiseen.

Tartu auttavaan käteemme. Me toimimme täydellä sydämellä ja ammattitaidolla, 100% luottamuksella sinun yksilöllisiä tarpeita ja toiveita arvostaen ja kuunnellen. Saat kotimaisen asiantuntemuksemme käyttöösi helposti ja laadukkaan edullisesti. Olemme juuri sinua varten.