puh.044-5240698

info@arjenvire.fi

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on valtion tarjoama veroetu ja se mahdollistaa sen, että voit saada verovähennystä kotona tai vapaa-ajan asunnolla teettämästäsi kotitaloustyöstä. Myös ArjenVireen tarjoamat palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia. Verohallinnon sivulla on luetteloituna kaikki kotitalousvähennykseen oikeutetut työt.

Kuinka paljon voin saada verovähennystä?

1.1.2020 alkaen kotitalousvähennys on 40% työn hinnasta ja vuoden aikana voit vähentää verotuksessa enintään 2250 euroa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten voit saada puolisosi kanssa verovähennystä yhteensä 4500 euroa.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa henkilöltä vuodessa. Jos 2250 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa hakea voin toiselle puolisoista, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Miten ilmoitan kotitalousvähennyksen?

Ilmoituksen voit tehdä helposti Omaveron kautta tai paperisella lomakkeella 14A. Lisäohjeita kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen löytyy Verohallinnon sivulta.

  • Vaihtoehto 1: Ilmoita tiedot verokortille. Jos tilaat uuden kortin, kuluvan vuoden veroprosenttisi pienenee. Kun ilmoitat tiedot verokortille, ne siirtyvät esitäytetylle veroilmoitukselle, jonka saat keväällä.
  • Vaihtoehto 2: Ilmoita tiedot veroilmoituksessa. Voit ilmoittaa kotitalousvähennyksen tiedot veroilmoituksellesi jo nyt tai ensi keväänä, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen.

Mitä tietoja kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen tarvitaan?

  • ArjenVireen Y-tunnuksen, joka on 3018629-9
  • Saamasi laskun loppusumma veroineen. Jos olet jakanut kustannuksia esimerkiksi puolisosi kanssa, erittele oma osuutesi maksetusta laskusta.
  • Työn osuus veroineen.
  • Säilytä kuitit tehdystä työstä itselläsi, sillä Verohallinto voi pyytää niitä myöhemmin tarkistettavaksi.

puh.044-5240698

info@arjenvire.fi